Privacy- en cookieverklaring

Papiermakerij de Hoop is een bedrijf van Marieke de Hoop.

De algemene gegevens van Papiermakerij de Hoop:

Naam: Papiermakerij de Hoop
Adres: Rosenveldtstraat 67
Plaats: 3025 RR Rotterdam
KVK nr.: 2424 9784
BTW nr.: NL810903805B01
E-mailadres: info@papiermakerijdehoop.nl

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Papiermakerij de Hoop respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.

Papiermakerij de Hoop gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Papiermakerij de Hoop. Wees je er dus van bewust dat Papiermakerij de Hoop niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Papiermakerij de Hoop.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die door Papiermakerij de Hoop worden verwerkt:
• Naam, zoals door jou opgegeven
• E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)
• Rekeningnummer (indien van toepassing)

Hoe komt Papiermakerij de Hoop aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Papiermakerij de Hoop verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat je gebruik maakt van de diensten van Papiermakerij de Hoop.

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

– Voor het versturen van nieuwsbrieven;
Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je een aantal maal per jaar een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

– Om contact met je te kunnen opnemen;
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Voor het afhandelen van jouw betaling;
Wanneer je een product of dienst afneemt via de website hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken.

– Om goederen en diensten te leveren;
Wanneer je een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren.

– Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;
Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.

– Het verwerken van persoonsgegevens als Papiermakerij de Hoop hiertoe wettelijk verplicht is;
Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld

Papiermakerij de Hoop neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Papiermakerij de Hoop) tussen zit.

Papiermakerij de Hoop gebruikt een e-mail automation programma: MailChimp.

Hoe lang Papiermakerij de Hoop gegevens bewaart

Papiermakerij de Hoop bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Papiermakerij de Hoop jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Als jij een product/dienst bij Papiermakerij de Hoop hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen

Papiermakerij de Hoop verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Papiermakerij de Hoop verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Papiermakerij de Hoop, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Papiermakerij de Hoop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Papiermakerij de Hoop:

Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Papiermakerij de Hoop goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
E-mail automation programma MailChimp – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Papiermakerij de Hoop in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@papiermakerijdehoop.nl.
Papiermakerij de Hoop zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken op verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Papiermakerij de Hoop en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Papiermakerij de Hoop een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

Papiermakerij de Hoop wilt je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Papiermakerij de Hoop niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Papiermakerij de Hoop wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Papiermakerij de Hoop gebruikt zijn niet noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Functionele en analytische cookies
Papiermakerij de Hoop maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website Papiermakerij de Hoop. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft Papiermakerij de Hoop geen toestemming te vragen.

Social media buttons
Op de website van Papiermakerij de Hoop zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Papiermakerij de Hoop heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. Papiermakerij de Hoop heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

Papiermakerij de Hoop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Papiermakerij de Hoop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Papiermakerij de Hoop verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@papiermakerijdehoop.nl.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op .