Filosofie Meesteren Makers

De papiermakerij heeft zich verbonden Meesteren Foundation. Hieronder een eerste aanzet tot de omschrijving van de manier van werken binnen deze organisatie. De zoektocht naar werkbare manier om tot een duurzame samenleving te komen wordt hier beproefd.

The Meesteren Foundation – kortweg ‘Meesteren’ – is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst, gebaseerd op eenheid in plaats van ‘ieder voor zich’, wordt bekrachtigd.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden en dat samenwerking de logische consequentie van die eenheid is. Meesteren wil hiervoor een bron van inspiratie zijn. Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen.

Het Meesteren platform bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Dat kunnen profit en non-profit ondernemers zijn. Het kunnen ook personen zijn die vooral actief zijn in bewustmakende bewegingen die zich inzetten voor lokale, nationale of mondiale samenwerkingsverbanden. Wat zij veelal gemeen hebben is, dat het competente rebellen zijn, creatieve dwarsdenkers en constructieve nee-zeggers die weten wat ze willen. Zij werken heel bewust aan universele, ethische en logisch verantwoorde doeleinden die een vloeiende overgang bevorderen van het huidige Monetaire Systeem naar een deel-economie gebaseerd op natuurwetten, beter bekend als Natural Law Resource Based Economy.

Meesteren streeft naar een grotere bewustwording van de interactie tussen mens en planeet.

Meesteren is een ‘werkwoord’ en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht.

Meesteren bouwt aan een toekomst waarin ieders talenten en mogelijkheden de onmisbare fundamenten zijn voor een wereldwijde harmonische samenleving.