Filosofie Meesteren Makers

De papiermakerij heeft zich verbonden Meesteren Foundation. Hieronder een eerste aanzet tot de omschrijving van de manier van werken binnen deze organisatie. De zoektocht naar werkbare manier om tot een duurzame samenleving te komen wordt hier beproefd.

The Meesteren Foundation – kortweg ‘Meesteren’ – is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst, gebaseerd op eenheid in plaats van ‘ieder voor zich’, wordt bekrachtigd.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar is verbonden en dat samenwerking de logische consequentie van die eenheid is. Meesteren wil hiervoor een bron van inspiratie zijn. Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen.

Het Meesteren platform bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Dat kunnen profit en non-profit ondernemers zijn. Het kunnen ook personen zijn die vooral actief zijn in bewustmakende bewegingen die zich inzetten voor lokale, nationale of mondiale samenwerkingsverbanden. Wat zij veelal gemeen hebben is, dat het competente rebellen zijn, creatieve dwarsdenkers en constructieve nee-zeggers die weten wat ze willen. Zij werken heel bewust aan universele, ethische en logisch verantwoorde doeleinden die een vloeiende overgang bevorderen van het huidige Monetaire Systeem naar een deel-economie gebaseerd op natuurwetten, beter bekend als Natural Law Resource Based Economy.

Meesteren streeft naar een grotere bewustwording van de interactie tussen mens en planeet.

Meesteren is een ‘werkwoord’ en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht.

Meesteren bouwt aan een toekomst waarin ieders talenten en mogelijkheden de onmisbare fundamenten zijn voor een wereldwijde harmonische samenleving.

Van Broek tot Boek

Kun je op jouw papier ook verhalen schrijven, printen?

Naar aanleiding van vragen vanuit het onderwijs, de bibliotheken en de zorgcentra om vanuit het papier maken ook iets met teksten op het papier te gaan doen, hebben Carla Scheepe-Belksma van Eigen Wijze Woorden en ik, als ambachtelijke papiermaker, het volgende project ontwikkelt: Lees verder

Botanisch Papier

Botanisch-PapierMooier kan het niet zijn: op een zonnige zondag in september, 21 september, het herfstfeest mee te mogen vieren in de Botanische Tuin Kralingen te Rotterdam.
Voor het botanische papier hebben we een aantal vezels voorbereid: de lisdodde uit het vijvertje, blaadjes van de gingkoboom, die langzamerhand in herfststemming komt, palmbladeren uit de Kas en heel bijzonder: Jobs Tranen. De zaden van deze plant vormen de kraaltjes van de gebedskrans van onze islamitische buren. Komende zondag ben je uitgenodigd een botanisch papiertje zelf te maken.

Wat is het RotterdamPapier?

De papiermakerij is uitgenodigd door MUSEUM ROTTERDAM om deel te nemen aan de tentoonstelling:
WAT MAAK JE ME NOU? verhaal van Rotterdam.
Ik zal op een aantal woensdag- en zondagmiddagen workshops papiermaken geven.
Rondom die workshops wil ik graag met jou en het andere publiek op zoek gaan naar de juiste samenstelling van grondstoffen om het RotterdamPapier te gaan maken.
Ik zal dat aan het eind van de tentoonstelling samen met de bezoekers aan de tentoonstelling maken.
De eerste workshop is op zondagmiddag 2 november 2014.
WAT MAAK JE ME NOU?